Ești aici: Acasă » IV. Perturbarea liniștii publice

IV. Perturbarea liniștii publice

Wikis > IV. Perturbarea liniștii publice

De ce am ales să tratăm acest subiect?

Având în vedere că lupta împotriva corupţiei presupune şi mijloace aferente nesupunerii civice, am găsit de cuviinţă să ne focalizăm şi pe o modalitate extrem de întâlnită în rândul „nemulţumiţilor”, şi anume folosirea mijloacelor aflate cel mai la îndemână pentru a se face auziţi şi pentru a transmite mesajul. De cele mai multe ori aceasta deranjează mai mult sau mai puţin grav persoanele care ne înconjoară sau mediul proxim, acest tip de comportament fiind reglementat de către Legea nr 61/1991, numită şi Legea pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Trecând în alt registru, în momentul în care suntem deranjaţi de încălcarea acestei legi, ce putem face este să sunăm la 112 pentru a reclama incidentul. Organul de poliţie se va prezenta la faţa locului şi va întocmi un proces verbal, în urma căruia, dacă este cazul, va stabili şi o amendă pentru contravenient.

Pentru a clarifica subiectul perturbării liniștii publice şi termenii în care vorbim, trebuie să definim anumite noţiuni. Pentru a nu exista nelămuriri în legătură cu interpretarea Legii nr.61/1991, este necesar a ne raporta constant la aceasta. În consecinţă, vom expune fragmente ale articolului 2 considerate relevante pentru subiectul nostru, miza fiind cunoștința de cauză în care trebuie să ne aflăm ca cetățeni în raport cu legea:

Art. 3 Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;

2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;

3) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corozive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube materiale;

11) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;

12) întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;

13) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;

14) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;

15) nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive;

24) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;

25) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;

31) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

32) îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;

 

Art. 4

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 31), 33) şi 34);

b) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) şi 28);

c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), pct. 5)-7), pct. 8)-10), pct. 13), 15), 19), 20), 26), 27), 29) şi pct. 32);

d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 30);

e) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, faptele prevăzute la pct. 21) şi 23).

(2) În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) şi 24) ale art. 3 sunt săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(3) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 7) şi pct. 20) se dispune şi măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.

(4) În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 19), 21), 22) şi 26) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.

De ce este acest mod de exprimare ilicit? Pentru care motiv i se acordă o asemenea atenţie?

Libertatea noastră se termină unde începe libertatea celuilalt! 

În primul rând trebuie să avem în vedere faptul că trăim în societate, că nu suntem singuri pe lume şi că este alegerea noastră liberă să convieţuim într-o anumită comunitate. În consecinţă, libertatea noastră se termină unde începe libertatea celuilalt, aşa că trebuie să încercăm să ne trasmitem mesajele ce privesc interesul public, indiferent cât de importante sunt, în moduri care nu deranjează pe cei din jur.

Category:
 

Copyright 2012 Fundația SynergEtica.

Scroll to top