Ești aici: Acasă » Actualitate » Cum solicităm informaţii de interes public? Modele de cereri.

Cum solicităm informaţii de interes public? Modele de cereri.

Ca cetăţean, ai dreptul să ştii orice informaţie legată de activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice. Aşa spune Legea nr. 544/2001. Dacă informaţiile de care ai nevoie nu sunt făcute deja publice de instituţia în cauză, solicită-le în scris sau verbal.
Trebuie să primeşti răspuns în cel mult 10 zile lucrătoare. Instituţia sau autoritatea publică poate prelungi acest termen pana la 30 de zile lucrătoare doar dacă te informează în scris despre asta în maxim 10 zile.
Dacă instituţia la care ai făcut solicitarea nu era cea care trebuia, poţi sta liniștit. Ei sunt obligaţi să redirecţioneze cererea către instituţia competentă.

Accesul la informații – garanție împotriva tiraniei

Radu Nicolae, politolog, autorul unor cărți despre politicile anticorupție, care predă la Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA) spune că nu pot exista societăți libere și guverne democratice fară acces la astfel de informații. Mai mult, dacă cetățenii vor să fie proprii lor conducători, trebuie să se ”înarmeze” cu puterea pe care o dă cunoașterea. Accesul la informație este o garanție impotriva tiraniei și fundamentul atingerii unor principii ca transparenţa, răspunderea, participarea publică, protecţia mediului, detaliază Radu.

Libertatea de exprimare şi libertatea presei au nevoie de acces la informaţii. La ce bun libertatea presei dacă reporterii nu pot afla ce fac agenţiile guvernamentale? La ce bun libertatea de expresie dacă exprimarea nu se bazează pe cunoaşterea acţiunilor guvernului?”, explică expertul.

Modele de cereri

Solicitarea verbală a informaţiilor de interes public se face la sediul compartimentelor de informare şi relaţii publice.
Solicitarea în scris poate fi transmisa prin e-mail, prin poştă sau prin depunere la registratura instituţiei sau autorităţii publice.

MODEL CERERE DE INFORMATII

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ……………………………………………………….

Sediul/Adresa …………………………………………………………………………………………….

Data ……………………………

Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………………………………………….. ,

Subsemnatul/a _______________, domiciliat/a în _______________, legitimat cu CI seria_____, nr.______ , colaborator în cadrul proiectului „Erupţie Anticorupţie” implementat de Fundaţia SynergEtica, prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc următoarele informaţii de interes public (Enumeraţi cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de email

(opţional):

…………………………………………………………………………………………………..

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………………

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului …………………………………………………………….

Adresa ………………………………………………….

Telefon (opţional) ………………………………….

Exemplu solicitare acces la informatii 

Stimate domnule Grefier,

Subscrisa Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului, nr.19, sector 2, Bucureşti realizează o monitorizare a rezultatelor controlului averii demnitarilor şi funcţionarilor publici. Avand in vedere ca ICCJ a propuntat mai multe hotarari in aceasta materie in ultimele luni, vă solicităm ca în temeiul Legii 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public să ne comunicaţi următoarele documente:

  • Copie de pe Decizia ICCJ nr. 6175/20.12.2011 in dosarul nr. 1476/46/2010 (Vlasceanu Gheorghe Codrut)
  • Copie de pe Decizia ICCJ nr. 5861/6.12.2011 in dosarul nr. 1072/46/2009 (Zidaru Daniel)
  • Copie de pe Decizia ICCJ nr. 4836/19.10.2011 in dosarul nr. 186/64/2009 (Vele Dan)

Dorim ca informatiile solicitate sa ne fie furnizate in format electronic la adresa de email: rnicolae@crj.ro iar daca, acest lucru nu este posibil, va rugam ca informatiile solicitate sa ne fie transmise in scris la adresa Fundatia Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului, nr.19, sector 2, Bucuresti, 021034.

Va rugam sa ne eliberati, conform art. 20, alin. 4 din Normele metodologice din 07.02.2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001, o confirmare prin e-mail continand data si numarul de inregistrare a cererii noastre.

Va multumesc,

Numele si prenumele

 

În ce condiţii se exceptează accesul la informaţii?

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industriala, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

* Acest material reprezinta o parte din informatiile furnizate in cadrul trainingurilor de Community Organizing. Pentru prezentul material ii multumim lui Radu Nicolae, CRJ. 

Pentru a vizualiza tot materialul şi alte exemple de petiţii, cereri şi solicitări click aici

Comentarii

comentarii

Copyright 2012 Fundația SynergEtica.

Scroll to top